ESP | CAT
  Estem al Facebook  Estem al Twitter  Rss

Directiva Ecodisseny ErP

zm850-hp_erp

 

Amb la Directiva d'Ecodisseny ERP o Directiva 2009/125/CE, transposada a la legislació espanyola mitjançant el Reial decret 187/2011, s'ha instaurat a la Unió Europea un marc per a l'establiment de requisits obligatoris d'ecodisseny que apliquen als productes relacionats amb l'Energia (ERP).

 

 

 

 

Tot producte genera un impacte sobre el medi ambient; des de la seva producció a partir de les matèries primeres fins al final de la seva vida útil, passant per la distribució i l'ús. Per això, la Comissió Europea està apostant per la fabricació de productes més ecològics, creant polítiques estratègiques que tenen com a objectiu minimitzar l'impacte ambiental dels productes posats al mercat de la UE. Moltes d'aquestes estratègies tenen com a conseqüència l'adopció de legislació que afecta el disseny, fabricació i comercialització de productes.

 

Aquest és el cas de l'anomenada Directiva EuP (Energy Using Products) l'objectiu de la qual tracta d'establir requisits de disseny ecològic per als productes que utilitzen energia. Aquesta Directiva 2005/32/CE1 del Parlament Europeu i del Consell es va aprovar el 6 de juliol de 2005 i instaura un marc per a l'establiment de requisits de disseny ecològic aplicables als productes que utilitzen energia. A dia d'avui el text de la Directiva EuP ha estat refós causa de la necessitat d'ampliar el seu abast: passant d'incloure els productes que utilitzen energia a tots aquells productes relacionats amb l'energia. Així les coses, a partir d'ara es parlarà de la Directiva ERP (Energy Related Products): Directiva 2009/125/CE.

 

Productes afectats
Reglament
Data límit cumpliment primers requisits

Data límit cumpliment pròxims requisits

Standby dels equips domèstics i oficines 1275/2008 i Document Guia 07/01/2010 07/01/2013
Descodificadors simples 107/2009 25/02/2010 25/02/2012
Làmpades d'ús domèstic no direccional 244/2009 i 859/2009 01/09/2009 01/09/2011
Productes d'il·luminació del sector terciari  245/2009, 347/2010 i Mètodes de medició 13/04/2010 13/04/2012
Fonts d'alimentació externa 278/2009 27/04/2010 27/04/2011
Motors elèctrics 640/2009 16/06/2011 01/01/2015
Circuladors sense prensaestopes 641/2009 01/01/2013 01/08/2015
Televisors 642/2009 i Guia 07/01/2010 20/08/2011
Aparells de refrigeració domèstics 643/2009, Mètodes i medició i Correcció 01/07/2010 01/07/2012
Rentadores domèstiques 1015/2010 i Correcció 01/12/2011 01/06/2012
Rentavaixelles domèstics 1016/2010 01/12/2011 01/06/2012
Ventiladors de motor 327/2011 01/01/2013 01/01/2015