ESP | CAT
  Estem al Facebook  Estem al Twitter  Rss

Projectes

Realitzem el disseny de projectes bàsics i executius d’instal·lacions de climatització, elèctriques, petrolífers, gas, aigua, contraincendis … 

 

 

projectes

 

El pas previ a la realització de qualsevol instal·lació és la redacció d'un projecte bàsic o executiu, que dependrà en funció de la seva complexitat.

Quan la instal·lació no és complexa, en la majoria de casos és suficient un projecte bàsic per la tramitació de llicències d'obra, que és el pas posterior a l'aprovació de la proposta per part del client.

 

 

Quan la instal·lació proposta disposa d'una complexitat tal que justifica l'elaboració d'un document més exhaustiu, cal un projecte executiu, el contingut del qual sol ser en la majoria de casos de memòria, càlculs, plans executius, pressupostos, amidaments...

 

Els projectes bàsics i executius que elaborem són:

- Instal•lacions tèrmiques (calefacció i climatització)

- Instal•lacions elèctriques BT