ESP | CAT
  Estem al Facebook  Estem al Twitter  Rss

Instal·lacions tèrmiques (calefacció i climatització)

El nou Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en Edificis (RITE), estableix les condicions que han de complir les instal·lacions destinades a atendre la demanda de benestar tèrmic i higiene a través de les instal·lacions de calefacció, climatització i aigua calenta sanitària, per aconseguir un ús racional de l’energia.  

 

Es requereix projecte tècnic quan la potència tèrmica nominal a instal·lar en generació de calor o fred sigui major que 70kW. Es tindran les següents consideracions:

- Quan en el mateix edifici existeixin múltiples generadors de calor o fred, o d’ambdós tipus, la potència tèrmica nominal de la instal·lació s’obtindrà com la suma de les potències tèrmiques nominals dels generadors, sense considerar en aquesta suma la instal·lació solar tèrmica.

- En el cas d’instal·lacions solars tèrmiques la potència serà la que correspongui a la potència tèrmica nominal en generació de calor o fred de l’equip d’energia de recolzament. En el cas que no existeixi aquest equip de recolzament la potència es determinarà multiplicant la superfície d’obertura de camp dels captadors solars instal·lats per 0,7kW/m2.

- Tota reforma d’una instal·lació contemplada a l’article 2.3, requerirà el compliment de les exigències del RITE i la normativa vigent que li afecti a la part reformada.

- Quan la reforma impliqui el canvi de tipus d’energia o la incorporació d’energies renovables, s’ha de justificar l’adaptació dels nou generadors i els seus nous rendiments energètics així com les mesures de seguretat complementàries que la nova font d’energia demani pel local on es col·loqui.

- Quan hi hagi un canvi de l’ús previst de l’edifici es justificarà la seva explotació energètica i la idoneïtat de les instal·lacions existents pel nou ús, així com la necessitat de modificacions.

 

Una instal·lació de climatització ben dissenyada i executada, juntament amb un correcte manteniment, és sinònim de confort tèrmic i durabilitat. Per complir amb el que estableix el RITE,  li oferim: 

 • - Càlcul detallat de càrregues tèrmiques de climatització i/o calefacció
 • - Estudi de la tecnologia de climatització més recomanable
 • - Dimensionat de les xarxes de canonades
 • - Dimensionat de les xarxes de conductes
 • - Càlcul de la ventilació necessària
 • - Estudi del sistema de distribució més recomanable (splits, conductes, radiadors, terra radiant…)

Serveis

 • projectes

  Projectes bàsics i executius

  Realitzem el disseny de projectes bàsics i executius d'instal·lacions de climatització, elèctriques, petrolífers, gas, aigua, …

   

 • llicencies

  Llicències d'activitats

  Vols obrir un negoci? Realitzem llicències d’activitats i estudis d'impacte ambiental de tot tipus d’establiments, locals comercials i naus.

   

 • legal

  Legalitzacions

  Legalitzem qualsevol instal·lació als organismes corresponents, ajuntaments, departaments de la Generalitat, EIC's.

   

 • obra

  Direcció d'obra

  Fem la direcció tècnica o facultativa de l'obra amb l'objectiu d'evitar errors d'execució i garantir la qualitat de l'obra.

   

 • featured-tuts-3

  Assessorament tècnic

  L’assessorem i li confeccionem un estudi de qualsevol instal·lació, quan la normativa no requereixi cap projecte tècnic.

   

 • formacion

  Formació

  Realitzem jornades tècniques i cursos per l'obtenció dels carnets d'instal·lador autoritzat en les nostres aules de formació.

   

Projectes i estudis

estudis

Projecta’t posa a la seva disposició un servei integral d’enginyeria que engloba l’elaboració de projectes tècnics (bàsics i executius), llicències d'activitats, legalitzacions, direccions d'obra, assessorament tècnic i formació. Li oferim la nostra àmplia experiència en el sector de les instal•lacions.

 

Projectes i estudis d'instal·lacions:

- Instal•lacions tèrmiques (calefacció i climatització)

- Instal•lacions elèctriques BT

 

logo