ESP | CAT
  Estem al Facebook  Estem al Twitter  Rss

Estudis d'energia solar

L’aprofitament de l’energia solar és obligatori des de l’entrada en vigor del CTE i el seu DB-HE en edificis de nova construcció.

 

Li oferim:

- Càlcul del número de captadors i acumuladors necessaris
- Proposta del captador que s’ajusta més a la instal·lació
- Definició del tipus d’instal·lació
- Càlcul de cobertures per ACS, terra radiant i/o piscina
- Definició del tipus de generador de recolzament