ESP | CAT
  Estem al Facebook  Estem al Twitter  Rss

Emmagatzemament de productes petrolífers

El Reial Decret 1523/1999 i documentació complementària regula el procediment administratiu que han de seguir els titulars d’emmagatzemament de productes petrolífers per a la seva legalització així com les condicions tècniques que han de complir dits emmagatzemaments.  

 

A aquests efectes, tindran consideració d’instal·lacions per consum en la pròpia instal·lació:

- Instal·lacions industrials fixes (forns, cremadors per aplicacions diverses...).

- Instal·lacions d’emmagatzemament de recipients mòbils que continguin carburants i combustibles per ús industrial.

- Instal·lacions de combustibles per calefacció, climatització i aigua calenta sanitària.

- Instal·lacions fixes per usos interns no productius en les indústries (grups electrògens…).

- Instal·lacions destinades a subministrar combustible i/o carburant a mitjans de transport intern, que operin només dintre de les empreses (carretons elevadors…).

- Instal·lacions destinades a subministrar combustible i/o carburant a maquinària, que no sigui vehicle.

 

Es necessita projecte en els següents casos:

 Tipus de Producte
Disposició d'emmagatzemament
Interior - litres Exterior - litres
 Classe B Q > 300 Q > 500
 Classe C i D Q > 3000 Q > 5000

 

Li oferim:

  • - Estudi de la capacitat del dipòsit
  • - Estudi de la ubicació i disposició
  • - Definició de connexions, canalitzacions i proteccions