ESP | CAT
  Estem al Facebook  Estem al Twitter  Rss

Instal·lacions de gas

El Reial Decret 919/2006 i les seves ITCs complementàries regulen el procediment per distribuir i utilitzar combustibles gasosos. Una instal·lació de gas ben dissenyada és sinònim de seguretat.  

 

Les instal·lacions receptores de combustibles gasosos que precisen un projecte tècnic són:

 Tipus d'instal·lacions

Límits

 Instal·lacions individuals P > 70kW

 Instal·lacions comuns

P > 2000kW

 Escomeses interiors

P > 2000kW

 Instal·lacions subministrades des de xarxes, per qualsevol tipus d'ús i independentment  de la suma de potència útil

MOP > 5bars
 Instal·lacions que emprin noves tècniques o materials. que no puguin complir alguns  dels requisits establerts a la normativa Totes
 Ampliacions de les instal·lacions anteriors

P final superi un 30%

la P de disseny inicial

 

Li oferim: 

  • - Previsió de consums 
  • - Estudi de la regulació i instal·lació de comptadors 
  • - Estudi de les condicions de ventilació i configuració dels locals 
  • - Esquemes d’instal·lació 
  • - Definició de les característiques de la instal·lació