ESP | CAT
  Estem al Facebook  Estem al Twitter  Rss

Aigua

Des de l’entrada en vigor del CTE i el seu DB-HS (salubritat) hi ha una sèrie de requisits que han de complir totes les instal·lacions en edificis de nova construcció:

- Subministrament d’aigua (DB HS-4)

- Evacuació d’aigua, tant residuals com pluvials (DB HS-5) 

 

Li oferim: 

  • - Càlcul del consum d’ACS 
  • - Càlcul del generador 
  • - Distribució de xarxes de canonades
  • - Estudi de tractaments d’aigua