ESP | CAT
  Estem al Facebook  Estem al Twitter  Rss

Ventilació

Des de l’entrada en vigor del CTE i el seu DB HS-3 és obligatori mantenir una bona qualitat de l’aire interior en edificis de nova construcció. Per això les vivendes han de disposar d’un sistema general de ventilació que pot ser híbrida o mecànica.

 

Li oferim:

- Càlcul dels cabals de ventilació
- Determinació de la temporització
- Distribució dels conductes
- Càlcul i selecció del ventilador necessari