ESP | CAT
  Estem al Facebook  Estem al Twitter  Rss

Piscines

El Reial Decret 95/2000 estableix les normes sanitàries aplicables a piscines d’ús públic. Queden excloses de l’àmbit d’aplicació d'aquest Reial Decret les piscines d’aigües termals i altres destinades a finalitats exclusivament medicinals, com també piscines d’ús particular.

 

Li oferim:

- Càlcul dels filtres
- Estudi del sistema de tractament d’aigua